سایت رد پیکس
آدم که دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید

آدم که دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید


آدم که دلش بگیرد

دردش را به کدام پنجره بگوید

که دهانش پیشِ هر غریبه‌ای باز نشود...!


عکس نوشتهعکس نوشته زیباعکس پروفایل زیبا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته زیبا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط