آرسام جان چهارشنبه سوریت مبارک

آرسام جان چهارشنبه سوریت مبارک

آرسام جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک آرسام جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای آرسام

آرسام جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
آرسام جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته آرسام
عکس پروفایل آرسام
عکس آرسام

عکس های مرتبط آرسام جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است