آسیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

آسیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

آسیه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
آسیه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک آسیه جان
آسیه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته آسیه
عکس پروفایل آسیه
عکس آسیه

عکس های مرتبط آسیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است