سایت رد پیکس
آنگاه که دوست داری کسی همواره

آنگاه که دوست داری کسی همواره


آنگاه که دوست داری کسی

همواره به یادت باشد

به یاد من باش که

همواره به یاد تو هستم

از طرف بهترین دوست تو؛ خدا


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط