آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

معشوقه صدهزار کس را چه کنی؟!

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است