آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

آن یار طلب کن که تو را باشد و بس


آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

معشوقه صدهزار کس را چه کنی؟!


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است