ابوالفضل جان چهارشنبه سوریت مبارک

ابوالفضل جان چهارشنبه سوریت مبارک

ابوالفضل جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک ابوالفضل جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای ابوالفضل

ابوالفضل جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
ابوالفضل جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته ابوالفضل
عکس پروفایل ابوالفضل
عکس ابوالفضل

عکس های مرتبط ابوالفضل جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است