اردشیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

اردشیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

اردشیر جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک اردشیر جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای اردشیر

اردشیر جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
اردشیر جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته اردشیر
عکس پروفایل اردشیر
عکس اردشیر

عکس های مرتبط اردشیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است