ارمغان جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارمغان جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارمغان جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم ارمغان

ارمغان جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم ارمغان عزیز

اسم نوشته اسم نوشته ارمغان
عکس پروفایل ارمغان
عکس ارمغان

عکس های مرتبط ارمغان جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است