سایت رد پیکس
از من به تو نصیحت تنهایی را بلد باش

از من به تو نصیحت تنهایی را بلد باش


از من به تو نصیحت

تنهایی را بلد باش

باورش دشوار است

اما برخی اینگونه اند

منظورشان از نرو

دقیقا بمان نیست...


عکس نوشتهعکس نوشته تنهاییعکس پروفایل تنهایی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته تنهایی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط