اعظم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اعظم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اعظم جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
اعظم عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک اعظم جان
اعظم جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته اعظم
عکس پروفایل اعظم
عکس اعظم

عکس های مرتبط اعظم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است