افسانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

افسانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

افسانه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
افسانه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک افسانه جان
افسانه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته افسانه
عکس پروفایل افسانه
عکس افسانه

عکس های مرتبط افسانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است