اقدس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اقدس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اقدس جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
اقدس عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک اقدس جان
اقدس جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته اقدس
عکس پروفایل اقدس
عکس اقدس

عکس های مرتبط اقدس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است