المیرا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

المیرا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

المیرا جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
المیرا عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک المیرا جان
المیرا جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته المیرا
عکس پروفایل المیرا
عکس المیرا

عکس های مرتبط المیرا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است