الناز جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

الناز جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

الناز جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم الناز

الناز جان تو هم عشقمی ... هم بهترین دوستمی ... هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم الناز عزیز

اسم نوشته اسم نوشته الناز
عکس پروفایل الناز
عکس الناز
دریافت عکس

عکس های مرتبط الناز جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

موضوعات مرتبط اسم نوشته الناز

ارسال دیدگاه