الناز جان چهارشنبه سوریت مبارک

الناز جان چهارشنبه سوریت مبارک

الناز جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک الناز جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای الناز

الناز جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
الناز جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته الناز
عکس پروفایل الناز
عکس الناز

عکس های مرتبط الناز جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه