الهام جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

الهام جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

الهام جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم الهام

الهام جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم الهام عزیز

اسم نوشته اسم نوشته الهام
عکس پروفایل الهام
عکس الهام

عکس های مرتبط الهام جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه