سایت رد پیکس
اونایی که بین دل و عقل عقلو انتخاب میکنن

اونایی که بین دل و عقل عقلو انتخاب میکنن


اونایی که بین دل و عقل
عقلو انتخاب میکنن
شاید کار درستی میکنن ولی
هیچ وقت حال دلشون خوب نیست!


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط اونایی که بین دل و عقل عقلو انتخاب میکنن

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی