او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند

او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند


او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند

ما به فرمان دل او هرچه گوید آن کنیم


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانهعکس عاشقانه
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عاشقانه

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است