اکرم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اکرم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

اکرم جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
اکرم عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک اکرم جان
اکرم جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته اکرم
عکس پروفایل اکرم
عکس اکرم

عکس های مرتبط اکرم جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است