اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

اگر خریدنی بود می خریدم!

برای مادر کمی جوانی

برای پدر عمر دوباره

و برای خودم خنده های کودکی …

عکس نوشته عکس نوشته مادر
عکس پروفایل مادر
عکس مادر

عکس های مرتبط اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است