اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی


اگر خریدنی بود می خریدم!

برای مادر کمی جوانی

برای پدر عمر دوباره

و برای خودم خنده های کودکی ...


عکس نوشتهعکس نوشته مادرعکس پروفایل مادرعکس مادر
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مادر

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است