اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

اگر خریدنی بود می خریدم!

برای مادر کمی جوانی

برای پدر عمر دوباره

و برای خودم خنده های کودکی ...

عکس نوشته عکس نوشته مادر
عکس پروفایل مادر
عکس مادر
دریافت عکس

عکس های مرتبط اگر خریدنی بود می خریدم برای مادر کمی جوانی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مادر

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است