اگه تونستی بهم خیانت کنی به ساده

اگه تونستی بهم خیانت کنی به ساده

اگه تونستی بهم خیانت کنی

به ساده بودنم نخند…

شاید بیشتر از لیاقتت بهت اعتماد کردم!

عکس نوشته عکس نوشته خیانت
عکس پروفایل خیانت
عکس خیانت

عکس های مرتبط اگه تونستی بهم خیانت کنی به ساده

ارسال دیدگاه