ایرج جان چهارشنبه سوریت مبارک

ایرج جان چهارشنبه سوریت مبارک

ایرج جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک ایرج جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای ایرج

ایرج جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
ایرج جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته ایرج
عکس پروفایل ایرج
عکس ایرج

عکس های مرتبط ایرج جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است