ایلیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ایلیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ایلیا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک ایلیا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای ایلیا

ایلیا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
ایلیا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته ایلیا
عکس پروفایل ایلیا
عکس ایلیا

عکس های مرتبط ایلیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است