سایت رد پیکس
ای خدا امشب چراغان کرده ام این سینه را

ای خدا امشب چراغان کرده ام این سینه را


ای خدا امشب چراغان کرده ام این سینه را
تا که دلدارم امام صادق (ع) آنجا پا نهد


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط