سایت رد پیکس
ای صاحب آبرو چنان کن که فقط دستانم

ای صاحب آبرو چنان کن که فقط دستانم


ای صاحب آبرو

چنان کن که فقط

دستانم به سوی تو دراز شود

نه به سمت بنده تو ‌...


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط