بابا امیر تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا امیر تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا امیر دوست داشتنی من / روز میلادت مبارک باشد.
به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستی
و به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

پیام تبریک تولد بابا امیر

هیچ چیزی / به اندازه یک کوه / شبیه پدر نیست!
پدر عزیزم بابا امیر تولدت مبارک

اسم نوشته اسم نوشته امیر
عکس پروفایل امیر
عکس امیر

عکس های مرتبط بابا امیر تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است