بابا برسام تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا برسام تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی


بابا برسام دوست داشتنی من / روز میلادت مبارک باشد.
به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستی
و به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

پیام تبریک تولد بابا برسام

هیچ چیزی / به اندازه یک کوه / شبیه پدر نیست!
پدر عزیزم بابا برسام تولدت مبارک


اسم نوشتهاسم نوشته برسامعکس پروفایل برسامعکس برسام
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط بابا برسام تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

اسم نوشته های جدید

موضوعات مرتبط اسم نوشته برسام

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است