بابا بَردیا تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا بَردیا تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا بَردیا دوست داشتنی من / روز میلادت مبارک باشد.
به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستی
و به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

پیام تبریک تولد بابا بَردیا

هیچ چیزی / به اندازه یک کوه / شبیه پدر نیست!
پدر عزیزم بابا بَردیا تولدت مبارک

اسم نوشته اسم نوشته بردیا
عکس پروفایل بردیا
عکس بردیا

عکس های مرتبط بابا بَردیا تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است