بابا مرتضی تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا مرتضی تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا مرتضی دوست داشتنی من / روز میلادت مبارک باشد.
به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستی
و به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

پیام تبریک تولد بابا مرتضی

هیچ چیزی / به اندازه یک کوه / شبیه پدر نیست!
پدر عزیزم بابا مرتضی تولدت مبارک

اسم نوشته اسم نوشته مرتضی
عکس پروفایل مرتضی
عکس مرتضی

عکس های مرتبط بابا مرتضی تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است