بابا نیما تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا نیما تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

بابا نیما دوست داشتنی من / روز میلادت مبارک باشد.
به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستی
و به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

پیام تبریک تولد بابا نیما

هیچ چیزی / به اندازه یک کوه / شبیه پدر نیست!
پدر عزیزم بابا نیما تولدت مبارک

اسم نوشته اسم نوشته نیما
عکس پروفایل نیما
عکس نیما

عکس های مرتبط بابا نیما تولدت مبارک طرح تبریک تولد آبی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است