بامداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

بامداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

بامداد جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک بامداد جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای بامداد

بامداد جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
بامداد جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته بامداد
عکس پروفایل بامداد
عکس بامداد

عکس های مرتبط بامداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است