سایت رد پیکس
به خداوند سوگند اگر خورشید را در دست راستم

به خداوند سوگند اگر خورشید را در دست راستم


به خداوند سوگند

اگر خورشید را در دست راستم

و ماه را در دست چپم قرار دهید

نمیتوانم از

سیب زمینی پنیری بگذرم


عکس نوشتهعکس نوشته خنده دارعکس پروفایل خنده دار
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خنده دار


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط