سایت رد پیکس
به خودت احترام بگذار با خودت خوب برخورد کن

به خودت احترام بگذار با خودت خوب برخورد کن


به خودت احترام بگذار

با خودت خوب برخورد کن

بخاطر آدمهای بی انصافی که آمدند و دلت را  شکستند

خودت را سرزنش نکن

انها می آیند تا تو به ارزش خودت پی ببری

دست خودت را سفتر بگیری

و کمی عقب تر از جماعت نامطلوب روزگار بایستی


عکس نوشتهعکس نوشته انگیزشیعکس پروفایل انگیزشیعکس انگیزشی
دریافت عکس

عکس های مرتبط به خودت احترام بگذار با خودت خوب برخورد کن

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته انگیزشی