به خودت میای میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

به خودت میای میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

به خودت میای

میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

هر چی اعصاب بوده خورد کردی

دیگه هیچیو نمیتونی تحمل کنی

فقط یه آرامش مطلق میخوای

عکس نوشته عکس نوشته غمگین
عکس پروفایل غمگین
عکس غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط به خودت میای میبینی دیگه هر چی صبر بوده خرج کردی

موضوعات مرتبط عکس نوشته غمگین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است