سایت رد پیکس
به زنی که همسر ندارد و فرزندانش

به زنی که همسر ندارد و فرزندانش


به زنی که همسر ندارد

و فرزندانش را به تنهایی بزرگ میکند

سرپرست خانواده گفته میشود

نه زن بی سرپرست !

به جز تفکر ادبیاتمان را هم

اصلاح کنیم .


عکس نوشتهعکس نوشته زنعکس پروفایل زن
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته زن


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط