به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم


به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به خاطر تمام روزهایی که

گرفت...

شکست...

تنگ شد...

و کاری از دست من بر نمی آمد...


عکس نوشتهعکس نوشته سنگینعکس پروفایل سنگینعکس سنگین
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته سنگین

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است