به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به خاطر تمام روزهایی که

گرفت…

شکست…

تنگ شد…

و کاری از دست من بر نمی آمد…

عکس نوشته عکس نوشته سنگین
عکس پروفایل سنگین
عکس سنگین

عکس های مرتبط به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است