به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

به خاطر تمام روزهایی که

گرفت...

شکست...

تنگ شد...

و کاری از دست من بر نمی آمد...

عکس نوشته عکس نوشته سنگین
عکس پروفایل سنگین
عکس سنگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته سنگین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است