به من زنگ نزن به دیدنم بیا

به من زنگ نزن به دیدنم بیا

به من زنگ نزن

به دیدنم بیا

این تلفن لعنتی

دکمه ی آغوش ندارد ...

عکس نوشته عکس نوشته عاشقانه
عکس پروفایل عاشقانه
عکس عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط به من زنگ نزن به دیدنم بیا

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عاشقانه

ارسال دیدگاه