بی تو این شهر و بام تهرانش بی تو پاییز با مهر

بی تو این شهر و بام تهرانش بی تو پاییز با مهر

بی تو این شهر و بام تهرانش

بی تو پاییز با مهر و آبانش

با دلم چه کرده ؟

عکس نوشته عکس نوشته پاییزی
عکس پروفایل پاییزی
عکس پاییزی
دریافت عکس

عکس های مرتبط بی تو این شهر و بام تهرانش بی تو پاییز با مهر

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته پاییزی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است