تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

تا خدا هست

هیچ لحظه ای آنقدر سخت نیست که

نشود تحملش کرد

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است