تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

تا خدا هست

هیچ لحظه ای آنقدر سخت نیست که

نشود تحملش کرد

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است