تلخ و شیرین جهان چیزی به جز یک خواب نیست

تلخ و شیرین جهان چیزی به جز یک خواب نیست

تلخ و شیرین جهان چیزی / به جز یک خواب نیست
 مرگ پایان می‌دهد / یک روز این کابوس را …

عکس نوشته عکس نوشته مرگ
عکس پروفایل مرگ
عکس مرگ

عکس های مرتبط تلخ و شیرین جهان چیزی به جز یک خواب نیست

ارسال دیدگاه