تمام دنیای من یک نفر است یک نفر که هرچه

تمام دنیای من یک نفر است یک نفر که هرچه


تمام دنیای من

یک نفر است

یک نفر که هرچه

دارم از اوست

مادرم ...


عکس نوشتهعکس نوشته مادرعکس پروفایل مادرعکس مادر
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط تمام دنیای من یک نفر است یک نفر که هرچه

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مادر

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است