تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی

تا صبح بخیر شود

آفتاب در آسمان همه هست

و روشنایی در روز

تو باید باشی

تا دلم گرم شود و چشمانم روشن

عکس نوشته عکس نوشته زیبا
عکس پروفایل زیبا
عکس زیبا
دریافت عکس

عکس های مرتبط تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته زیبا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است