تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست


تو باید باشی

تا صبح بخیر شود

آفتاب در آسمان همه هست

و روشنایی در روز

تو باید باشی

تا دلم گرم شود و چشمانم روشن


عکس نوشتهعکس نوشته زیباعکس پروفایل زیباعکس زیبا
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته زیبا

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است