تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

تو باید باشی

تا صبح بخیر شود

آفتاب در آسمان همه هست

و روشنایی در روز

تو باید باشی

تا دلم گرم شود و چشمانم روشن

عکس نوشته عکس نوشته زیبا
عکس پروفایل زیبا
عکس زیبا

عکس های مرتبط تو باید باشی تا صبح بخیر شود آفتاب در آسمان همه هست

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است