سایت رد پیکس
تو که باشی غم مرا به اسم که هیچ

تو که باشی غم مرا به اسم که هیچ


تو که باشی
غم مرا به اسم که هیچ
به قیافه هم نمی شناسد ... !!!


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط