تیرداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

تیرداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

تیرداد جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک تیرداد جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای تیرداد

تیرداد جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
تیرداد جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته تیرداد
عکس پروفایل تیرداد
عکس تیرداد

عکس های مرتبط تیرداد جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است