ثنا جان عیدت مبارک طرح تبریک سال نو

ثنا جان عیدت مبارک طرح تبریک سال نو

ثنا جان بخند که سال تحویل شود هر گریه به اشک شوق تبدیل شود
بخند که در هوای شب عید با خنده ی تو، بهار تکمیل شود سال نوت مبارک ثنا جان

پیام تبریک سال نو مبارک ثنا

ثنا جان برای من تنها با یک گل بهار میشود …
گل روی تو عیدت مبارک

اسم نوشته اسم نوشته ثنا
عکس پروفایل ثنا
عکس ثنا

عکس های مرتبط ثنا جان عیدت مبارک طرح تبریک سال نو

ارسال دیدگاه