جان سپردن در حرم رویای هر سینه زن است

جان سپردن در حرم رویای هر سینه زن است

جان سپردن در حرم رویای هر سینه زن است
سجده بر ایوان طلایش کار هر روزِ من است

عکس نوشته عکس نوشته مذهبی
عکس پروفایل مذهبی
عکس مذهبی

عکس های مرتبط جان سپردن در حرم رویای هر سینه زن است

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است