جهانگیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

جهانگیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

جهانگیر جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک جهانگیر جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای جهانگیر

جهانگیر جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
جهانگیر جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته جهانگیر
عکس پروفایل جهانگیر
عکس جهانگیر

عکس های مرتبط جهانگیر جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است