سایت رد پیکس
حتما خدای جهان با ما مخالف است

حتما خدای جهان با ما مخالف است


حتما

خدای جهان با ما مخالف است

از بس که تو را از من دور میکند

این دوری خفیف و کمی شبیه عشق

یک عینکی شبیه مرا کور میکند


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط