حتما خدای جهان با ما مخالف است

حتما خدای جهان با ما مخالف است

حتما

خدای جهان با ما مخالف است

از بس که تو را از من دور میکند

این دوری خفیف و کمی شبیه عشق

یک عینکی شبیه مرا کور میکند

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط حتما خدای جهان با ما مخالف است

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است