سایت رد پیکس
حسرت واقعی را آن روزی میخوری که می بینی

حسرت واقعی را آن روزی میخوری که می بینی


حسرتِ واقعی را آن روزی میخوری
که می بینی،به اندازه ی سن و سالت
 زندگی نکرده ای!


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته مفهومی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط