حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده

حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده


حس شگفت انگیزی است

به کسی که "رهایت"  کرده

دیگر نه نیازی داشته باشی

و نه احساسی


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است