حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده

حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده

حس شگفت انگیزی است

به کسی که "رهایت"  کرده

دیگر نه نیازی داشته باشی

و نه احساسی

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است